..:: Home >> Odpady >> Separace odpadu >> Dotace z Fondu Vyso��ina ::..
Webmaster Posledni aktualizace:
22-03-2021

Dotace z Fondu Vysočina

TS města a.s. se od roku 2005 pravidelně zapojují do Grantového programu Kraje Vysočina - Systém sběru a třídění odpadů. I díky finanční podpoře z Fondu Vysočiny jsme mohli zakoupit sběrné nádoby na plasty a manipulační hydraulickou ruku, tedy prostředky nezbytné pro tento způsob sběru. V roce 2006 jsme získali dotaci na pořízení separačních nádob na bílé sklo.

V Bystřici nad Pernštejnem se díky tomu můžete setkávat vedle nádob na komunální odpad, papír, barevné a bílé sklo také se žlutými "zvony" na plasty a s nákladním vozem IVECO vybaveným pro svoz sběrných nádob.
Zde si můžete připomenout, co do separačních nádob patří a co nepatří.

TS města a.s. třídí a separují. A co vy?


S Vašimi dotazy a připomínkami se můžete obrátit na tel. 566 552 595,
e-mail: info@ts-bystrice.cz. Naši zaměstnanci jsou Vám k dispozici.
Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou Fondu Vysočina


© TS města a.s. 2021