Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Jak třídit odpady?

Podrobně se můžete dozvědět o třídění odpadů na www.jaktridit.cz.

Využitelné typy odpadů

Velká část odpadů, které jen díky naší lhostejnosti končí na skládkách a zatěžují tak přírodu pro budoucí generace, je možno buď recyklovat nebo přeměnit na energii (např. teplo)
Odpady, které jsou svezeny z barevných kontejnerů je nutné dále dotřídit. Na tzv. dotřiďovací lince se odpady třídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování (recyklace) a zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty a odpady.
Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné, smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat. Třídění v domácnosti by mělo být prováděno podle toho, na jaké druhy odpadů jsou kontejnery na tříděný odpad v blízkosti vaší domácnosti. Podívejte se pozorně na samolepky na těchto kontejnerech.

Obecně patří do kontejnerů na tříděné odpady toto:

 

PLASTY

Do žlutých nádob můžete odhodit PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. Do kontejnerů na plasty neodhazujte odpady z PVC, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

SKLO

Bílé nádoby slouží k odložení odpadů z bílého skla ( např. láhve od nápojů, skleněné nádoby a skleněné střepy. Do zelených nádob odhazujte sklo barevné. Prosím, nevhazujte keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

PAPÍR

Do modrých nádob můžete odhodit noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky). Prosím, nevhazujte mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

OBJEMNÉ ODPADY

To jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd.
Tyto odpady je nutno odvézt na sběrný dvůr, kde jej naši pracovníci od Vás bezplatně převezmou. V okolních obcích přistavujeme po dohodě s místní radnicí několikrát do roka kontejnery na velkoobjemový odpad.

NEBEZPEČNÉ ODPADY

Tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné a nádoby od chemikálií apod. Nebezpečné odpady odnášejte pouze do pojízdné sběrny nebo na sběrný dvůr! Nevhazujte nebezpečné odpady je do popelnic na běžný odpad, neboť odpad z těchto popelnic je ve většině případů ukládán na skládky odpadů a ty na ukládání nebezpečných odpadů nejsou technicky zabezpečeny.

Léky

nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně.