Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Zdarma pouze pro občany města Bystřice n. P. a místních částí, neplatí pro živnostenský odpad, provozní doba sběrného dvora zde.

ZDARMA

Papír Kontejnery 1.100 l modré barvy případně modré zvony. Větší množství možno též předem nahlásit telefonicky (kontakty). Zde si můžete připomenout, co do separačních nádob patří a co nepatří.
Sklo Zvony bílé a zelené (případně kontejnery) na bílé a barevné sklo, případně sběrný dvůr. Zde si můžete připomenout, co do separačních nádob patří a co nepatří.
Plasty Kontejnery na plasty 1.100 l(nebo žluté zvony), případně sběrný dvůr. Zde si můžete připomenout, co do separačních nádob patří a co nepatří.
Bioodpad Sběrný dvůr na ulici K Ochozi (provozní doba sběrného dvora zde). Do biodpadu je možno odložit veškeré kompostovatelné organické složky bez příměsí (plasty, sklo a pod.), ve vhodné struktuře(ne pařezy, zbytky celých keřů, tekuté a pod). Větve (dřevo) – samostatně na sběrné místo u kotelny Sídliště II.
Svoz bioodpadu v Bystřici n.P. :
V období od března do listopadu včetně budou svozy bioodpadu probíhat 2x měsíčně, vždy 1. a 3. středu v měsíci. V ostatních případech je k dispozici sběrný dvůr, otevřený mimo čtvrtku a neděle denně, pro bystřické zdarma(provozní doba sběrného dvora zde) .
Kovy – menší Zvony šedé barvy – 5x (sídliště II u Flopu, sídliště I ulice Jívová, na náměstí za Albertem, kontejnerové stání u Penny, sběrný dvůr).
Kovy – větší Sběrný dvůr
Textil Kontejnery bílé barvy – 4x (sídliště II u Flopu, sídliště I za prodejnou Coop, na náměstí za Albertem, sběrný dvůr).
Drobné  elektro a baterie Kontejnery červené barvy – 4x (sídliště II u Flopu, sídliště I za prodejnou Coop, na náměstí za Albertem, sběrný dvůr).
Velkoobjemový odpad Sběrný dvůr (provozní doba zde).
Olej 5x (sídliště II u Flopu, sídliště I ulice Jívová, na náměstí za Albertem, kontejnerové stání u Penny, sběrný dvůr).
Pneumatiky Sběrný dvůr
Nebezpečné odpady Televizory, zářivky, autobaterie, oleje, zbytky barev, obaly od barev, olejů a chemikálií – sběrný dvůr (provozní doba zde)

ZA POPLATEK

Stavební suť Skládka Bukov, sběrný dvůr
Velkoobjemový odpad Sběrný dvůr

Bližší informace obdržíte na TS města a.s. – kontakty.